Начало  »  Общи условия

Общи условия

 
1. ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ:
Записване е възможно по телефон, факс, интернет или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка и внасяне на депозит.

2. ВИЗИ:
За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предоставя необходимите документи / резервации, ваучери, билети и др.
Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на Посолството или Консулска служба на държавата, която ще бъде посетена и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 28 от ЗТ.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ:
Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня! Плащания се приемат в брой, с дебитна и кредитна карта или по банков път по сметка на Туроператора.
Депозит. Размерът на депозита е от 30% до 50% от общата пакетна цена, за резервации за Нова година и Великден е в размер на 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменатo друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора.
Окончателно плащане: Остатъкът следва да бъде заплатен не по-късно от 14 дни преди датата на пътуването, освен в случаите когато се изисква предварително заплащане с цел гарантиране на цена за самолетни билети, места по Великденски и Новогодишни програми или отстъпки за ранно записване в срокове, различни от указаните по - горе.
ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени цената на пътуването при промяна на: транспортните разходи, в т.ч. цената на горивата; пътни, летищни и други такси, свързани с пътуването; или обменния курс на щатския долар към българския лев в периода на подписване на настоящия договор до датата на пътуването, но не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди пътуването.

4. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок не по- късно от 2 дни от възникване на основанието за отмяната в следните случаи:

Не е набран необходимия брой участници.
При възникване на форсмажорни обстоятелства

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА.
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той следва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата. Ако непълнолетният пътува заедно с единия родител, необходимо е да притежава нотариално съгласие от другия родител, за да напусне страната. В случай, че това не е спазено, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя пътуването за останалата част от групата и не дължи неустойка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.

5. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ:
В срок от 3 дни след крайната дата на пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА рекламацията си в писмен вид, придружена от констативен протокол, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и чуждестранния КОНТРАГЕНТ на ТУРОПЕРАТОРА, посрещанал ПОТРЕБИТЕЛЯ, оригинален екземпляр на Договора и платежен документ /касов бон, фактура/.
ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. АНУЛАЦИИ:
В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка както следва:

При отказ в срок 21 дни преди пътуването – без неустойки.
При отказ в срок от 20 до 14 дни преди пътуването, съобразно условията на конретната програма.
Ако направената анулция е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на 70% ( или съответния процент с оглед т. 4.2., съобразно условията на конкретната програма) от цената на пътуването.
Процентът на неустойка при анулации от 7 и по- малко дни от датата на пътуване се определят в зависимост от програмата и дестинацията на пътуването.

В случай, че настъпи анулация в срок различен от гореупоменатите, същата се разглежда според условията на конкретната оферта.